PRIVATE LABEL

PRIVATE LABEL 2020-01-20T02:31:27+03:00

Üretim ve ambalajlama verileri firmamıza ait ürünlerin, istenilen standartlarda ve markalarda üretilmesidir. Müşteri, sadece tamamlanmış ürünün sahip olmasını istediği fonksiyonları RK’ ya bildirir.

RK kendi formülasyon ve teknik alt yapısını kullanarak dolum ürünü üretir, ambalajlamasını ve paketlemesini yapar.